Garanti Belgesi
 
Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgesi ifade eder.
  Hemen Başvuru İçin Tıklayınız
 
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
 

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda  yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

  Hemen Başvuru İçin Tıklayınız
   
 
On-line Belge Sorgulama İşlemleri
Garanti Belgesi Sorgulama   Tıklayınız
Satış Sonrası Sorgulama Tıklayınız
Kullanım Kılavuzu Sorgulama Tıklayınız
Kapıdan Satış İzin Sorgulama Tıklayınız